Tarragó-Diez, J. A. (2021). La mediació artística com a estratègia d’inclusió social amb joventut migrada. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(1), 1–18. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132690