Bermúdez-Cañete, B. (2021). Anàlisi comparativa: les proves d’accés als estudis superiors de bateria de jazz a Espanya. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2), 1–18. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232775