Revista d’Innovació i Recerca en Educació, R. (2021). Portada i crèdits. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2). Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/35608