Rubio-Hurtado, M.-J., & Berlanga-Silvente, V. (2012). Com aplicar les proves paramètriques bivariades t de Student i ANOVA en SPSS. Cas pràctic. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 83–100. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2527