Berlanga-Silvente, V., & Rubio-Hurtado, M.-J. (2012). Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 101–113. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2528