Piqué-Simón, B., & Bustamente, J. (2012). Ressenya de conferència: Simposium INNED 2. Metodologies innovadores: creant contextos d’aprenentatge significatiu. Cristina Costa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 114–117. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2529