Costa, C. (2012). Conferència: Metodologies innovadores: creant contextos d’aprenentatge significatiu. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2). https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2522