Guàrdia-Olmos, J., Peró, M., Mancho-Fora, N., & Farràs-Permanyer, L. (2012). Adaptació d’una bateria per a l’avaluació de prerequisits per a l’aprenentatge d’Estadística en Psicologia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 42–58. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2525