Aparicio-Chueca, P., Bernardo, M., Domínguez-Amorós, M., Elasri-Ejjaberi, A., Maestro-Yarza, I., & Triadó-Ivern, X. (2022). Estudi descriptiu del rendiment acadèmic en els tres períodes de docència universitària durant la COVID-19. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 16(1), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire.39618