Lugo-López, N.-D., Pérez-Almagro, M.- del-C., & Caro-Rivas, M.-A. . (2023). Aplicació del mètode Delphi per a la validació d’un instrument per mesurar les actituds, els coneixements i l’ús d’estratègies pedagògiques interdisciplinàries. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 17(1), 1–20. https://doi.org/10.1344/reire.42659