Rodríguez-Izquierdo, J., Blasco-Magraner, J.-S. ., & Botella-Nicolás, A.-M. (2023). Implementació de competències clau a l’aula de clarinet dels ensenyaments professionals de música. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 17(1), 1–16. https://doi.org/10.1344/reire.42928