Planell-Molist, J., & Sanahuja-Ribés, A. (2023). Temàtiques tractades en els treballs de final de grau del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I: una mirada des de l’educació inclusiva. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 17(1), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire.43639