Forés Miravalles, A. (2013). Ressenya de llibre: Elena Cano (ed.) (2012) Aprobar o aprender. Estrategias de evaluación en la sociedad red. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona: Barcelona. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(1), 80–81. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1616