Laske, O. (2013). Més enllà de «l’Escolta Activa»: els beneficis de l’Escolta del Desenvolupament basada en el Model Constructiu de Desenvolupament d’Otto Laske (Constructive Developmental Framework - CDF-). REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1611