Torrado-Fonseca, M., & Berlanga-Silvente, V. (2013). Anàlisi discriminant mitjançant SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 150–166. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.26210