Sáez-Rosenkranz, I. (2013). Ressenya de llibre: Irene de Puig (2012) Fer filosofia a l’escola. Vic: Eumo. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 167–168. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.26211