Losada-Soler, E. (2013). Lletra de Dona. Una eina per a l’avaluació continuada en assignatures de l’àmbit de les humanitats. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 86–99. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2626