Giner, A., Monferrer-Troncho, X., & Vanrell-Moreno, C. (2013). El centre orientador. Del present al futur. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 119–131. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628