Alcañiz-Zanón, M., Riera-Prunera, C., & Claveria-González, Òscar. (2013). La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 64–85. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2625