Vila Baños, R., Rubio-Hurtado, M.-J., Berlanga-Silvente, V., & Torrado-Fonseca, M. (2014). Com aplicar un clúster jeràrquic en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 7(1), 113–127. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1717