Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Sánchez, L., Burset Burillo, S., García, M.- Ángeles, González, V., Martín Piñol, C., Bosch, E., Berger, R., Aguilar, C., & Gustems Carnicer, J. (2014). Directrius acadèmic-docents en el grau de CAV: Un estudi exploratori multi-font. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 7(1), 76–92. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1715