PIERELLA, M.-P. Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Barcelona, ES, v. 8, n. 1, p. 31–49, 2014. DOI: 10.1344/reire2015.8.1813. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2015.8.1813. Acesso em: 28 oct. 2021.