LUGO-VILLASEÑOR, E.; LEÓN-HERNÁNDEZ, V.-A. Pràctiques tutorials i autoaprenentatge en una universitat pública mexicana. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Barcelona, ES, v. 8, n. 2, p. 284–311, 2015. DOI: 10.1344/reire2015.8.28221. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2015.8.28221. Acesso em: 17 oct. 2021.