MAURI, T.; COLOMINA-ÁLVAREZ, R.; MARTÍNEZ-TABERNER, C.; RIERADEVALL-SANT, M. L’adquisició de les competències d’autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Barcelona, ES, v. 2, n. 2, p. 33–60, 2009. DOI: 10.1344/reire2009.2.2223. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2009.2.2223. Acesso em: 25 oct. 2021.