LÓPEZ-AGUADO, M.; GUTIÉRREZ-PROVECHO, L. Com dur a terme i interpretar una anàlisi factorial exploratòria utilitzant SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Barcelona, ES, v. 12, n. 2, p. 1–14, 2019. DOI: 10.1344/reire2019.12.227057. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.227057. Acesso em: 19 oct. 2021.