SANTABÁRBARA, J. Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Barcelona, ES, v. 14, n. 1, p. 1–7, 2021. DOI: 10.1344/reire2021.14.132565. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/32565. Acesso em: 20 sep. 2021.