Pierella, María-Paula. 2014. “Universitat, Coneixement I transmissió. Un Estudi Centrat En Biografies De Professors De Carreres humanístiques I científiques”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 8 (1). Barcelona, ES:31–49. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1813.