Sabariego-Puig, Marta, Ruth Vilà Baños, and Maria-Paz Sandín-Esteban. 2014. “L’anàlisi Qualitativa De Dades Amb ATLAS.Ti”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 7 (2). Barcelona, ES:119–133. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2728.