Salinas, Héctor. 2015. “Tres nens/Es Que Miren”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 8 (1). Barcelona, ES:17–30. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1812.