Brasó-Rius, Jordi, and Xavier Torrebadella-Flix. 2015. “Anàlisi I Classificació Dels Jocs De La infància De Joan Amades En Funció De La Seva lògica Interna I Del gènere Dels Practicants (1674-1947)”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 8 (2). Barcelona, ES:18–42. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2822.