Haro-Matas, Maria-Vicenta. 2015. “Miyamoto Sensei, Una Mestra Japonesa Al Brasil. Una Antropologia De l’educació I l’etnicitat Cultural”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 8 (2). Barcelona, ES:62–79. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2824.