Carrasco-Bonet, Marta, and Sergi Selvas-Gardeñas. 2015. “Inter-Accions. Una experiència transdisciplinària En Un Context pedagògic col·lectiu”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 8 (2). Barcelona, ES:242–255. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28218.