Lugo-Villaseñor, Elisa, and Viridiana-Aydeé León-Hernández. 2015. “Pràctiques Tutorials I Autoaprenentatge En Una Universitat Pública Mexicana”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 8 (2). Barcelona, ES:284–311. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28221.