Reguant Álvarez, Mercedes, and Mercedes Torrado-Fonseca. 2016. “El mètode Delphi”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 9 (1). Barcelona, ES:87–102. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916.