Sáez-Rosenkranz, Isidora. 2016. “El mètode històric Aplicat a La Recerca Educativa”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 9 (2). Barcelona, ES:106–113. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927.