Vázquez, Noelia, Pilar Ramos, Lucía Artazcoz, and Ma. Cruz Molina Garuz. 2016. “Validació d’un Instrument En Espanyol Per La Mesura d’habilitats Parentals Promogudes En Una Intervenció d’educació Parental”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 9 (2). Barcelona, ES:30–47. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2923.