Biglia, Barbara, and Núria Vergés-Bosch. 2016. “Qüestionant La Perspectiva De gènere En La Recerca”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 9 (2). Barcelona, ES:12–29. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2922.