Novella Cámara, Ana M. (Ana María), Marta Venceslao, and Anna Forés Miravalles. 2016. “La Funció Docent En Les pràctiques Externes. Una anàlisi De Les Percepcions Dels Agents Implicats Per a La Millora Del Model”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 9 (2). Barcelona, ES:65–81. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2925.