Rubio-Hurtado, Maria-José, and Ruth Vilà Baños. 2016. “L’anàlisi De Conglomerats bietàpic O En Dues Fases Amb SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 10 (1). Barcelona, ES:118–126. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11017.