Romeo, Marina, Montserrat Yepes-Baldó, Silvia Burset Burillo, Vicenta González, Lydia Sánchez, Andrés Besolí, and Josep Gustems Carnicer. 2017. “Avaluació De competències Professionalitzadores En Els Estudis De Grau De Comunicació Audiovisual”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 10 (1). Barcelona, ES:57–74. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11014.