Sánchez Martí, Angelina, and Antoni Ruiz-Bueno. 2018. “Anàlisi De Classificació Amb Variable «criteri» a SPAD”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 11 (1). Barcelona, ES:41–53. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119354.