Parcerisa-Aran, Artur. 2018. “Un Munt d’experiències Per Innovar En Els Estudis De Dret”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 11 (1). Barcelona, ES:67–69. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.120243.