Oriola Requena, Salvador, Gemma Filella Guiu, and Josep Gustems Carnicer. 2018. “Agrupacions Musicals Juvenils: Models Funcionals Per a La Motivació acadèmica Dels Adolescents”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 11 (2). Barcelona, ES:18–30. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220577.