Alonso-Sanz, Amparo. 2019. “Actituds De Docents I Discents Davant De l’altra: La Mare universitària”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 12 (1). Barcelona, ES:1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121055.