Mauri Álvarez, Margarita, Isabel Vilafranca, Francisco Esteban, Begoña Román, Misericòrdia Anglès, and Carles José. 2018. “Les competències Del Grau De Filosofia. Una Proposta De Treball I d’avaluació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 11 (2). Barcelona, ES:1–17. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221596.