Vilà Baños, Ruth, Mercedes Torrado-Fonseca, and Mercedes Reguant Alvarez. 2019. “Anàlisi De Regressió Lineal Múltiple Amb SPSS: Un Exemple pràctic”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 12 (2). Barcelona, ES:1–10. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222704.