Gros-Salvat, Begoña. 2008. “Les Comunitats Virtuals Per a La Formació Permanent Del Professorat”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 1 (1). Barcelona, ES:1–10. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1111.