Boix-Peinado, Josep-L. 2008. “ Formació Inicial I període Llindar”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 1 (1). Barcelona, ES:31–50. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1114.