Ruiz-Bueno, Antoni. 2008. “La Mostra: Alguns Elements Per a La Seva Confecció”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 1 (1). Barcelona, ES:75–88. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1117.