Skliar, Carlos. 2009. “De La Crisi De La convivència I l’estar Junts En Educació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 2 (3). Barcelona, ES:1–12. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3231.